Občanský zakoník

89/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 1242

Právo stavby je věc nemovitá. Stavba vyhovující právu stavby je jeho součástí, ale také podléhá ustanovením o nemovitých věcech.