Občanský zakoník

89/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 2077

Pojí-li se s darem povinnost zavazující obdarovaného podle darovací smlouvy, ruší se odvoláním daru pro budoucnost.