Občanský zakoník

89/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 1795

Právo podle § 1793 zaniká, není-li uplatněno do jednoho roku od uzavření smlouvy.