Občanský zakoník

89/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 874

Zbavení rodiče jeho rodičovské odpovědnosti ani její omezení nemá vliv na jeho vyživovací povinnost k dítěti.