Občanský zakoník

89/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 2968Odbytné

Je-li pro to důležitý důvod a žádá-li o to poškozený, přizná soud poškozenému namísto peněžitého důchodu odbytné.