Občanský zakoník

89/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 1290

Poživatel je povinen snášet stavební práce, i když nejsou nutné, nestane-li se tím jeho právu újma, anebo nahradí-li se mu všechna škoda.