Občanský zakoník

89/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 2776

Zakládá-li smlouva povinnost předložit pojistku k uplatnění práva na pojistné plnění, může pojistitel požadovat, aby se původní pojistka před vydáním druhopisu umořila.