Občanský zakoník

89/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 2450

Zprostředkovatel nemá právo na provizi a na úhradu nákladů, byl-li v rozporu se smlouvou činný také pro druhou stranu zprostředkovávané smlouvy.