Občanský zakoník

89/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 2237

Smlouva vyžaduje písemnou formu; pronajímatel však nemá právo namítnout vůči nájemci neplatnost smlouvy pro nedostatek formy.