Občanský zakoník

89/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 559

Každý má právo zvolit si pro právní jednání libovolnou formu, není-li ve volbě formy omezen ujednáním nebo zákonem.