Občanský zakoník

89/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 2060

Bylo-li někomu něco dáno z uznání nebo vzhledem k jeho zásluhám nebo jako zvláštní odměna, je to darování, pokud na to příjemce neměl již dříve právo.