Občanský zakoník

89/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 616

Při poskytnutí jistoty převodem práva není promlčení pohledávky důvodem pro zpětný převod práva osobě, která jistotu poskytla.