Občanský zakoník

89/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 2081

Náklady spojené s odevzdáním věci v místě plnění nese prodávající. Náklady spojené s převzetím věci nese kupující.