Občanský zakoník

89/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 2893

Příjemce slibu učiní včas na účet slibujícího taková opatření, aby rozsah škody byl co nejmenší.