Občanský zakoník

89/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 1253

Právo stavby přechází na dědice i na jiného všeobecného právního nástupce.