Občanský zakoník

89/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 2429

Skladovatel má ke skladované věci, dokud se u něho nachází, zadržovací právo k zajištění dluhů vyplývajících ze smlouvy.