Občanský zakoník

89/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 2870

Pojištění úvěru se státní podporou se řídí tímto zákonem a zákonem upravujícím pojišťování a financování vývozu se státní podporou.