Občanský zakoník

89/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 44

Je-li prohlášení nebo jeho odvolání neplatné, soud k nim přihlédne, není-li příčiny pochybovat o vůli toho, kdo je učinil.