Občanský zakoník

89/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 2273

Sníží-li se počet členů nájemcovy domácnosti, oznámí to nájemce pronajímateli bez zbytečného odkladu.