Občanský zakoník

89/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 864

Není-li žádný z rodičů znám, určí soud i bez návrhu osobní jméno a příjmení dítěte.