Občanský zakoník

89/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 725

Režim založený rozhodnutím soudu lze změnit smlouvou manželů nebo rozhodnutím soudu.