Občanský zakoník

89/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 2346

Pachtovné se platí ročně pozadu a je splatné k 1. říjnu.