Občanský zakoník

89/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 1414

Správce vede spolehlivé záznamy o spravovaném majetku a nesmí smísit svůj vlastní majetek s majetkem pod svou správou.