Občanský zakoník

89/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 2756

Závisí-li podle ujednání stran prospěch, anebo neprospěch alespoň jedné ze smluvních stran na nejisté události, jedná se o smlouvu odvážnou.