Občanský zakoník

89/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 547

Právní jednání musí obsahem a účelem odpovídat dobrým mravům i zákonu.