Občanský zakoník

89/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 3038

Věci náležející k obvyklému vybavení rodinné domácnosti přestávají být dnem nabytí účinnosti tohoto zákona součástí společného jmění.