Občanský zakoník

89/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 2469

(1) Spolu s odměnou, nejsou-li v ní již zahrnuty, nahradí komitent komisionáři náklady, které ten při obstarání jeho záležitosti účelně vynaložil, a zprostí komisionáře povinností, které při plnění smlouvy převzal.

(2) Má se za to, že náklady podle odstavce 1 jsou v odměně zahrnuty.