Občanský zakoník

89/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 608

Lhůta nebo doba určená v kratších časových jednotkách, než jsou dny, se počítá od okamžiku, kdy začne, do okamžiku, kdy skončí.