Občanský zakoník

89/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 1049

Zvíře chované v zoologické zahradě a ryba v rybníku nebo podobném zařízení, které není veřejným statkem, bez pána není.