Občanský zakoník

89/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 181

Fúzovat a rozdělovat se mohou právnické osoby o různé právní formě jen tehdy, stanoví-li tak zákon.