Občanský zakoník

89/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 1370

Osobní dlužník zaplatí, čeho se nedostává, neutrží-li se při zpeněžení zástavy tolik, co činí pohledávka. Zástavnímu dlužníku náleží, oč se utrží více.