Občanský zakoník

89/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 1855Forma smlouvy

Smlouva vyžaduje písemnou formu; podnikatel však nemá právo namítnout vůči spotřebiteli neplatnost smlouvy pro nedostatek formy.