Občanský zakoník

89/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 2066

Osoba omezená ve svéprávnosti je způsobilá darovat a přijmout dar malé hodnoty nebo dar vzhledem k okolnostem obvyklý.