Občanský zakoník

89/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 557

Připouští-li použitý výraz různý výklad, vyloží se v pochybnostech k tíži toho, kdo výrazu použil jako první.