Občanský zakoník

89/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 119

Právnické osoby vedou spolehlivé záznamy o svých majetkových poměrech, i když nejsou povinny vést účetnictví podle jiného právního předpisu.