Občanský zakoník

89/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 1641Několikeré příbuzenství

Je-li někdo se zůstavitelem příbuzný z více než z jedné strany, má z každé strany dědické právo, které by mu náleželo jako příbuznému z této strany.