Občanský zakoník

89/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 2565

Nemůže-li dopravce dokončit přepravu z důvodů, za něž neodpovídá, náleží mu poměrná část přepravného s přihlédnutím k přepravě již uskutečněné.