Občanský zakoník

89/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 1479

Dědické právo vzniká smrtí zůstavitele. Kdo zemře před zůstavitelem, nebo současně s ním, nedědí.