Občanský zakoník

89/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 838

Jakmile osvojenec nabude svéprávnosti, vznikne mu právo seznámit se s obsahem spisu, který byl veden v řízení o jeho osvojení.