Občanský zakoník

89/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 1947Poukázka na doručitele

Byla-li poukázka vystavena na doručitele, zaplatí poukázaný dluh každému, kdo mu ji předloží.