Občanský zakoník

89/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 552

O právní jednání nejde, nebyla-li zjevně projevena vážná vůle.