Občanský zakoník

89/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 407Vznik ústavu

Ústav vzniká zápisem do veřejného rejstříku.