Občanský zakoník

89/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 2541Pomoc v nesnázích

Ocitne-li se po zahájení zájezdu zákazník v nesnázích, poskytne mu pořadatel neprodleně pomoc.