Občanský zakoník

89/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 8

Zjevné zneužití práva nepožívá právní ochrany.