Občanský zakoník

89/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 749

Souhlas manžela podle § 747 a 748 vyžaduje písemnou formu.