Občanský zakoník

89/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 637

Právo na náhradu škody způsobené vadou výrobku podle § 2939 se promlčí nejpozději za deset let ode dne, kdy výrobce uvedl vadný výrobek na trh.