Občanský zakoník

89/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 356

Osoba, která přijala v dobré víře nadační příspěvek poskytnutý v rozporu s § 355, není povinna jej vrátit.