Občanský zakoník

89/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 417

Nenaplňuje-li ústav dlouhodobě svůj účel, zruší jej soud na návrh osoby, která osvědčí právní zájem.