Občanský zakoník

89/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 1611

Zastavení nebo jiné zatížení odkázané věci postihují příjemce jako závady odkazu.