Občanský zakoník

89/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 2362

Není-li výslovně ujednána výhradní licence, platí, že se jedná o nevýhradní licenci.